dcsimg

Samråd om bostäder i Kabelverket 2

Visionsbild med Klockhuset i fokus och bostadshuset som fond.
Visionsbild med Klockhuset i fokus och bostadshuset som fond. Bild: AIX arkitekter
  • Öppettid

    30 jun–25 aug

Lämna dina synpunkter på förslaget om en ny byggnad innehållande bostäder, kontor och centrumfunktioner samt möjlighet till viss påbyggnad på befintlig kontorsbebyggelse. Förslaget rör Kabelverket 2 i Solberga. Du kan lämna synpunkter till den 25 augusti 2020.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att ett av fastighetens hus rivs för att möjliggöra byggnation av bostadshus med cirka 55 lägenheter samt kontor och verksamhetslokaler samt en viss påbyggnad av befintlig kontorsbebyggelse inom fastigheten. Nybyggnationen består av en lägre kontorsbyggnad mot Älvsjövägen på 2-4 våningar sammankopplat med en högre byggnad mot Glasfibergatan på 14 våningar med bostäder, kontor och verksamhetslokaler.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 30 juni-25 augusti 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet