Samråd om Samsö

Flygfoto med befintlig och planerad bebyggelse. Bild: PE Arkitektur & Teknik
  • Öppettid

    25 aug–5 okt

Lämna dina synpunkter på förslaget om detaljplan för Samsö. Planförslaget innebär att Hökarängen och Farsta byggs ihop genom att Lingvägen förlängs. Tre bostadshus och en förskola föreslås samt en utbyggnad av Kvickenstorpsskolan. Du kan lämna synpunkter till den 5 oktober 2020.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Hökarängen och Farsta byggs ihop genom att Lingvägen förlängs. Tre bostadshus och en förskola byggs och Kvickenstorpsskolan byggs ut.

Idén är att förlänga Lingvägen från dagens vändplats i södra Hökarängen till Farstavägen i norra Farsta. Längs med den nya sträckningen föreslås tre nya bostadshus. De placeras i suterräng mot ett skogsparti och mellan de tre husen föreslås garage med gårdsmiljöer för boende på taket.På motsatt sida av Lingvägen föreslås en skolbyggnad som utökar Kvickenstorpsskolans elevkapacitet. Norr om befintlig skolbyggnad föreslås en fristående förskola.

Detaljplanen var på samråd 2013 och har arbetats om efter det. Nu kan du tycka till i ett nytt samråd!

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 25 augusti – 5 oktober 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och samt på Farsta bibliotek, Farstagången 8, de tider då lokalen har öppet.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.

Telefontid

För att ställa frågor om förslaget kan du skicka e-post till Anna Olmårs, anna.olmars@stockholm.se alternativt nå henne på telefon: 08-508 272 65.

Telefontid måndagar klockan 16.00-18.00 (31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9 och 5/10).

Läs mer om projektet