dcsimg

Granskning av bostäder i Husby centrum

Planerade byggnader längs med Edvard Griegsgången sedda från gångbron över Oslogatan. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
Planerade byggnader längs med Edvard Griegsgången sedda från gångbron över Oslogatan. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
  • Öppettid

    2 sep–29 sep

Förslaget om nya bostäder och lokaler i Husby centrum har bearbetats och ställs ut för granskning under tiden 2 september till och med 29 september. Det är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.

Granskning pågår 2 september 2020 – 29 september 2020. 

Här kan du titta på förslaget under granskningsperioden:

Dina synpunkter ska lämnas senast 29 september 2020, mer information finns i Bygg- och plantjänsten

Stadsbyggnadsnämnden beräknas kunna godkänna planen i november 2020.

Kort om förändringar i förslaget

Efter samrådet har planförslaget ändrats bland annat genom att en byggnadsdel har tagits bort inom bostadskvarteret vid södra tunnelbaneuppgången i kvarteret Bergen 1. Syftet har varit att möjliggöra för en större och mer lämplig gårdsmiljö för den nya bebyggelsen och att öka den visuella och fysiska ytan på för gångstråket från tunnelbaneuppgången till norra Husby.

Sextonvåningshuset inom samma kvarter har smalnats av för att få en tydligare och slankare gestaltning. Det uppskattade antalet lägenheter inom detaljplanen har ökat från cirka 270 lägenheter i samrådsförslaget till cirka 350 lägenheter i granskningsförslaget. Det beror på att Hembla har tagit över Svenska Bostäders tomträtt och valt att rita om sina planlösningar samt att planerat för ett större antal små lägenheter än i tidigare förslag. Inga av de föreslagna byggnaderna har höjts eller blivit större.