dcsimg

Granskning av bostäder vid Sockenplan

Visionsbild över parhusen. Bild: Tham & Videgård arkitekter
  • Öppettid

    9 sept-6 okt

Förslaget om nya bostäder vid Sockenplan har bearbetats och ställs ut för granskning under tiden 9 september till och med 6 oktober. Det är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.

Granskning pågår 9 september – 6 oktober 2020.

Här kan du titta på förslaget under samrådsperioden:

Dina synpunkter ska lämnas senast 6 oktober 2020, mer information finns i bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten

Stadsbyggnadsnämnden beräknas kunna godkänna planen i kvartal 4 2020.

Kort om förändringar i förslaget

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har en bearbetning skett av samtliga byggnaders översta våning för att bättre stämma överens med omgivande bebyggelse.

Den nya gatan föreslås att utformas med vändplan för att säkerställa att gatan blir en trygg lokalgata för det nya området.

Tyck till

Du kan lämna synpunkter från den 9 september-6 oktober 2020 via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

eller via post till:

Stadsbyggnadskontoret

Box 8314

104 20 Stockholm

Ange ärendets diarienummer: 2017-09908

Den som inte framfört synpunkter senast 6 oktober 2020 har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Läs mer om Häradsdomaren