dcsimg

Samråd för bostäder i Tjurbergsparken

Flygvy från söder över förslaget. Till vänster i bild syns föreslagen ny bebyggelse. Den befintliga skolbyggnaden syns i den övre delen av bilden och ett visionförslag över utveckling av den gamla skolgården syns i mitten.
Flygvy från söder över förslaget. Bild:Sweco
  • Öppettid

    15 sep-26okt

Lämna dina synpunkter på förslaget om bostäder längs Helgagatan och nytt garage och lokaler under befintlig skolgård vid Tjurbergsparken på Södermalm. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 26 oktober 2020.

 

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Längs Helgagatan på Södermalm planeras ett nytt bostadshus med cirka 60 lägenheter. Under den angränsande skolgården planeras ett underjordiskt garage som gör att skolgården, som idag främst används som parkering, istället kan utvecklas till en grön yta. I byggnaden under skolgården planeras även lokaler för centrum- och skoländamål, vilka får fasader med fönster mot parken.

Planens syfte också är värna om de höga kulturvärden som finns på platsen genom att införa skydd- och varsamhetsbestämmelser för skolans byggnader.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten.

Planförslaget visas under samrådstiden 15 september-26 oktober 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

En 3D-modell av förslaget är framtagen och visas via cityplanneronline.

3D-modell över förslaget.

Synpunkter på förslaget

Du kan lämna dina synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt. Ange förslagets diarienummer 2017-06896 samt namn och adress när du lämnar dina synpunkter.

Dina synpunkter ska lämnas senast den 26 oktober 2020, mer information finns i Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten.

Samrådsmöte

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.

Läs mer om förslaget