dcsimg

Samråd om senior- och vårdbostäder i Farsta Strand

Vy från nordost över del av befintlig byggnad.
Vy från nordost över del av befintlig byggnad.
  • Öppettid

    15 sep–27 okt

Lämna dina synpunkter på förslaget om ändrad användning av befintlig byggnad i Farsta Strand. Förslaget gäller senior- och vårdbostäder. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 27 oktober 2020.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att befintlig byggnad på fastigheten Edö 1 får ändrad användning i form av att både seniorbostäder och vårdbostäder tillåts. Den befintliga byggnaden ska inte förändras till det yttre utan det är byggnadens invändiga användning som förändras. Förslaget möjliggör även att säkra de kulturhistoriska värden som byggnaden har.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten.

Planförslaget visas under samrådstiden 15 september-27 oktober 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i Farsta bibliotek, Farstagången 8, de tider då lokalen har öppet.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret