dcsimg

Granskning av bostäder utmed Gamla Tyresövägen

Perspektivbild mot kvarter D. Vy från syd öst. Bilden visar föreslagen huskropp i tegel i korsningen Gamla Tyresövägen och Flygledargatan. På huskroppen, i delen precis vid föreslagen cirkulationsplats, syns balkonger som sträcker sig runt hörnet av huskroppen och en sockelvåning i ljus grå nyans. På bilden är det vinter och tunn snö täcker gräsytor samt gatan och träden.
Visionsbild av kvarter D mot ny cirkulationsplats. Illustration: Jägnefält Milton
  • Öppettid

    16 sept-13 okt

Förslaget om nya bostäder längs Gamla Tyresövägen har bearbetats och ställs ut för granskning under tiden 16 september till och med 13 oktober 2020. Det är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.

Granskning av förslaget

Granskning pågår 16 september – 13 oktober 2020.

Här kan du titta på förslaget under samrådsperioden:

Dina synpunkter ska lämnas senast 13 oktober 2020, mer information finns i bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten

Stadsbyggnadsnämnden beräknas kunna godkänna planen i kvartal 4 2020.

Kort om förändringar i förslaget

Med utgångspunkt i de synpunkter som framförts under samrådet har den nya bebyggelsens skala bearbetats och de två norra kvarteren sänkts med en våning.

Förslaget har även bearbetats mot ett mer varierat och levande taklandskap.

Tyck till

Du kan lämna synpunkter från den 16 september-13 oktober 2020 via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

eller via post till:

Stadsbyggnadskontoret

Box 8314

104 20 Stockholm

Ange ärendets diarienummer: 2017-01740

Den som inte framfört synpunkter senast 13 oktober 2020 har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Läs mer om projektet