dcsimg

Förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Tora m fl i Bromsten

  • Öppettid

    22 sep–2 nov

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ändring av detaljplan inom kvarteret Tora m fl., som stadsbyggnadskontoret upprättat. Förslaget innebär en ändring av detaljplan som omfattar upphävande av två skyddsbestämmelser. Bestämmelserna avser en gavelvägg i Bromsten, tillhörande en nu i övrigt riven industribyggnad, på vilken graffitimålningen Fascinate är uppförd. Samråd om förslaget pågår under perioden 22 september till 2 november 2020.

Ta del av förslaget

Förslaget visas 22 september till 2 november 2020 på Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Förslaget finns även i stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst, där du även kan lämna synpunkter.

Stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst

Vill du ha utskriva planhandlingar kan du beställa dem mot avgift på stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset, telefon 08-508 269 90.

 

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer.

Synpunkter skickas in skriftligt senast 2 november 2020 via:

  • Stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst
  • E-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se med ärendets diarienummer i ärenderaden.
  • Brev med diarienummer 2019-12560 till Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Förslagets diarienummer: 2019-12560

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om projektet