dcsimg

Granskning av fler lägenheter vid Bandhagen centrum

  • Öppettid

    23 sept-20 okt

Förslaget om nya bostäder vid Bandhagen centrum har bearbetats och ställs ut för granskning under tiden 23 september till och med 20 oktober 2020. Det är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas

Granskning pågår

Granskning pågår 23 september – 20 oktober 2020.

Här kan du titta på förslaget under samrådsperioden:

Dina synpunkter ska lämnas senast 20 oktober 2020, mer information finns i bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten

Stadsbyggnadsnämnden beräknas kunna godkänna planen i kvartal 4 2020.

Kort om förändringar i förslaget

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har en bearbetning skett av förslaget.

Förslaget innehåller nu tre huskroppar med mindre fotavtryck. Gestaltningen har också fått en enhetlig utformning.

Tyck till

Du kan lämna synpunkter från den 23 september-20 oktober 2020 via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

eller via post till:

Stadsbyggnadskontoret

Box 8314

104 20 Stockholm

Ange ärendets diarienummer: 2017-13836

Den som inte framfört synpunkter senast 20 oktober 2020 har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Läs mer om projektet