dcsimg

Samråd om ny restaurang i Norra Tensta

Fotomontage på den nya restauranglokalen
Fotomontage som visar byggnaden sedd från Hjulstavägen i färdriktning mot öster. Bild: Arkitekt Johanna Wickström.
  • Öppettid

    29 sep–9 nov

Lämna dina synpunkter på förslaget om detaljplan för Köpinge 2. Planförslaget innebär en ny restaurang i Norra Tensta. Du kan lämna synpunkter till den 9 november 2020.

Förslag till detaljplan

Planarbetet ska möjliggöra en ny byggnad för restaurang, konferens och festlokal i tre våningar med takterrass och källare. Planområdet utgörs idag av en inhägnad grusyta. Tidigare fanns det på platsen ett gatukök som har brunnit ned.

Planområdet utgörs av fastigheten Köpinge 2 som i söder gränsar till Krällingegränd, i väster till markparkeringen på fastigheten Köpinge 3, i norr till ett naturområde som ligger längs Hjulstavägen och i öster till transformator och pumphus på fastigheten Köpinge 1.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 29 september – 9 november 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.

Läs mer om restaurangen i Norra Tensta