dcsimg

Samråd för bostäder längs Harpsundsvägen

Möjlig utformning av kvarteret sett från Harpsundsvägen. Foto: Flor Arkitektur/Råformat, 2020
Möjlig utformning av kvarteret sett från Harpsundsvägen. Foto:Flor Arkitektur/Råformat, 2020
  • Öppettid

    6 okt–17 nov

Lämna dina synpunkter på förslaget om nya bostäder på Harpsundsvägen. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 17 november 2020.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär ny bostadsbebyggelse bestående av två lamellhus i fyra till sex våningar samt ett punkthus i tio våningar med totalt cirka 140 bostäder.

Planområde

Planområdet ligger cirka 250 meter från tunnelbana och Högdalens centrum. På platsen föreslås flerbostadshus i fyra till sex respektive tio våningar med totalt cirka 140 bostäder. Lokal föreslås i tiovåningshusets bottenvåning. Ny bebyggelse ska ha entréer vända mot gatan för att öka tryggheten för förbipasserande och boende.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 6 oktober-17 november i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om förslaget