dcsimg

Samråd om ny kontorsbyggnad vid Regeringsgatan

Vy av föreslagen byggnad från Regeringsgatans västra sida. Bild AIX Arkitekter.
Vy av föreslagen byggnad från Regeringsgatans västra sida. Pågående bearbetning. Bild: AIX Arkitekter.
  • Öppettid

    3 nov–14 dec

Lämna dina synpunkter på förslaget om ny kontorsbyggnad på Regeringsgatan. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 14 december 2020.

Förslag till detaljplan

Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad på fastigheten Såpsjudaren 1 för kontorsändamål, samt reglera den befintliga bebyggelsen med bland annat varsamhetsbestämmelser. Den nya byggnaden föreslås placeras på gården och ansluta mot befintlig byggnad vid Regeringsgatan. Byggnaden föreslås uppföras i sju våningar med de två översta våningarna indragna.

Planområde

Planområdet omfattar fastigheten Såpsjudaren 1 som är belägen mellan Regeringsgatan, Birger Jarlsgatan och Jutas Backe på Norrmalm. Sparbössan Fastigheter AB äger fastigheten som omfattar 1057 m2.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 3 november - 14 december 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet