dcsimg

Samråd om reglerad användning av fastigheten Högvakten 4

  • Öppettid

    10 nov–22 dec

     

Lämna dina synpunkter på förslaget om fastigheten Högvakten 4. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 22 december 2020.

Förslag till detaljplan

Fastigheten Högvakten 4 ligger i stadsdelen Ladugårdsgärdet i hörnet Erik Dahlbergsgatan/Strindbergsgatan och består av en högre byggnad om sex våningar, med lägenheter och verksamheter i bottenplan, samt en sammanhängande lägre byggnad om en våning som innehåller verksamhetslokaler samt ett underjordiskt garage.

Syftet med detaljplanen är att reglera användningen av redan uppförd bebyggelse inom planområdet. Med detta möjliggörs också att den lägre byggnadsdelen kan nyttjas för bostäder och lokaler. Bestämmelser för att säkra byggnadernas kulturhistoriska värde införs.

Planområde

Planområdet är beläget på Ladugårdsgärdet, inom 200 meters avstånd till Karlaplans tunnelbanestation, och omfattas av fastigheten Högvakten 4. Fastigheten är placerad i hörnet Erik Dahlbergsgatan/Strindbergsgatan och har direkt närhet till Tessinparken och Valhallavägen . Planområdet är cirka 840 kvm.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 10 november-22 december i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.