dcsimg

Samråd om studentbostäder på Körsbärsvägen

Vy från Valhallavägen. Bild: Sandell Sandberg
Vy från Valhallavägen. Bild: Sandell Sandberg
  • Öppettid

    10 nov–22 dec

Lämna dina synpunkter på förslaget om studentbostäder på Körsbärsvägen. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 22 december 2020.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga på befintligt studenthem, tillskapa fler studentbostäder, kontorslokaler och kommersiell verksamhet i ett attraktivt läge. Ett vidare syfte är att förbättra möjligheten för ett rikt stadsliv genom att öppna upp bottenvåningarna mot Körsbärsvägen och utveckla gemensamma ytor som bidrar till möte.

Planområde

Planområdet utgörs av fastigheten Roslagsbanan 18 samt del av del av fastigheten Norra Djurgården 1:37. Fastigheten ligger nära stenstadens yttre gräns på en höjd vid Valhallavägens nordvästra del, nära Roslagstull i stadsdelen Norra Djurgården.

I nordost ligger Roslagsbanans spårområde och öster om spåren KTH:s institutionsområde. I väster breder stenstadsbebyggelsen ut sig. Fastigheten ligger i ett mycket kollektivtrafiknära läge, endast 50 meter från Tekniska Högskolans tunnelbanestation. Området har relativt god närservice och ligger nära utbildningsplats, flera parker och större grönområden

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 10 november – 22 december 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet