dcsimg

Samråd om extra våning på skolbyggnad

Volymskiss/kollage mot parkrum. Bild:Clas Vallin arkitekter AB
Volymskiss/kollage mot parkrum. Bild:Clas Vallin arkitekter AB
  • Öppettid

    10 nov–22 dec

Lämna dina synpunkter på förslaget om ny våning på befintlig skolbyggnad. Förslaget gäller fastigheten Stjärnvalvet 2. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 22 december 2020.

Förslag till detaljplan

Syftet med planen är att möjliggöra en påbyggnad av befintlig skolbyggnad med en våning. Användningen är fortsatt skola samt förenings- och samlingslokal.

Planområde

Planområdet utgörs av fastigheten Stjärnvalvet 2, Kallforsvägen 40 i Bandhagen som är ca 2000 kvm. Tunnelbanestationen Bandhagen och Bandhagens centrum ligger cirka 550 meter från skolan.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden den 10 november - 22 december i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.