Tyck till om 570 bostäder och centrumutveckling i Hagsätra

Nya bostäder på Olshammarsgatan. Bild: Ettelva arkitekter
Nya bostäder på Olshammarsgatan. Bild: Ettelva arkitekter
  • Öppettid

    17 nov–15 jan

570 bostäder, fler mötesplatser och en utveckling av centrum. Nu har du möjlighet att tycka till om planerna för västra Hagsätra.

Välkommen på samråd

Nu har du chansen att tycka till om planerna för västra Hagsätra med Hagsätra centrum. Detaljplanen är en del av stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsveds första etapp; Hagsätra centrum-Ormkärr.

570 bostäder och utveckling av centrum

I förslaget till detaljplan ingår 570 nya bostäder i en blandning av hyres- och bostadsrätter. Bostäderna föreslås bli mellan 2 och 15 våningar. Väster om tunnelbanan planeras det 15 våningar höga landmärket Hagsätra hub.

Hagsätra centrum är tänkt att bli mer öppet och levande där dagens två paviljonger föreslås rivas för att istället ersättas av ett bostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåning.

Det föreslås även en förskola, ny placering av etiopiska kyrkan, fler mötesplatser och aktiviteter, samt en utveckling av parkerna Hagdalen och Ärtåkern.

PLANBESKRIVNING
LÄMNA SYNPUNKTER
(Senast 15 januari 2021, skriv med diarienummer 2018-06778)

Chatta med oss

Vad: Livechatt på Facebook. Ta chansen att ställa frågor till oss som jobbar med projektet!

Chatten hittar du på  Stadsutveckling Stockholm - Facebooksida

När: Onsdagen den 16 december klockan 17-19.

Kolla in modell av planerna

Just nu hålls inga fysiska samrådsmöten på grund av rådande situation med Covid-19. Men under samrådstiden 17 november-15 januari finns en utställning av planerna på Hagsätra bibliotek, Hagsätra torg 32. Där kan du bland annat se en modell av Hagsätra med nya byggnader.

Du kan även ta del av planerna i sin helhet i Fyrkanten på bottenplan i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

Alla handlingar i projektet finns att läsa på Bygg- och plantjänsten.

Vandra runt bland framtidsvisioner

Från mitten av december kommer det att finnas skyltar med framtidsvisioner på fyra platser i Hagsätra. Du kan jämföra hur platsen ser ut i dag med det nya förslaget för platsen. Här kommer skyltarna att stå:

Digital vandring

Nu kan du se dig om i de planerade nya kvarteren. Gå in via länken nedan för en digital framtidsvandring.
Västra Hagsätra i 3D

Flera sätt att lämna synpunkter

Du är välkommen att lämna synpunkter på förslagen senast den 15 januari 2021.
Skicka till e-postadress: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
Glöm inte att skriva med diarienummer 2018-06778

Frågor besvaras av

Mari-Liis Männik, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret:
08-508 275 28
Jacob Hellgren, kommunikatör på exploateringskontoret:
08-508 876 92

Bilder

Hagsätra hub, 15-våningars bostadshus precis väster om tunnelbanan. Bild: Belatchew arkitekter
Hagsätra hub, 15-våningars bostadshus precis väster om tunnelbanan. Bild: Belatchew arkitekter
Bostäder med verksamhet i bottenvåning vid Kvarntorpsgränd. Bild: Tengbom
Bostäder med verksamhet i bottenvåning vid Kvarntorpsgränd. Bild: Tengbom
Bil- och cykelparkering samt verksamhetsloka utmed Huddingevägen. Aktivitetsyta planeras på taket. Bild: Tengbom
Bil- och cykelparkering samt verksamhetslokal utmed Huddingevägen. Aktivitetsyta planeras på taket. Bild: Tengbom
Nya bostäder på Olshammarsgatan. Bild: Ettelva arkitekter
Nya bostäder på Olshammarsgatan. Bild: Ettelva arkitekter
Nya etiopiska kyrkan utmed Pålsbodagränd. Bild: Belatchew Arkitekter
Nya etiopiska kyrkan utmed Pålsbodagränd. Bild: Belatchew Arkitekter
Ny förskola utmed Vintrosagatan. Bild: Niras Arkitekter
Ny förskola utmed Vintrosagatan. Bild: Niras Arkitekter
Planområdet inringat i rött.
Planområdet inringat i rött.

Läs mer om västra Hagsätra

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved