Samråd om bostäder vid Johan Skyttes väg Hillebarden

Visionsbild. Vy från Johan Skyttes Väg sedd österifrån. Bild: Urban Couture Arkitekter
Visionsbild. Vy från Johan Skyttes Väg sedd österifrån. Bild: Urban Couture Arkitekter
  • Öppettid

    24 nov–18 jan

Lämna dina synpunkter på förslaget om fastigheten Hillebarden 3 och 19. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 18 januari 2021.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Förslaget gör det möjligt att komplettera området vid Johan Skyttes väg med två mindre flerbostadshus i tre våningar plus inredd vind, som förbinds av ett radhus i tre våningar. Förslaget innehåller cirka 30 bostäder och lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.

Entréerna placeras ut mot gatan samt mot gavlarna. Parkering sker i garage under mark med infart från Segervägen. Områdets kulturhistoriska värden och gröna kvaliteter ska tas tillvara i gestaltning av byggnader och kvartersmark.

Titta på förslaget

Du kan få information om förslaget, ställa frågor och lämna synpunkter under samrådstiden från den 24 november 2020 till och med 18 januari 2021.

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten 

Planförslaget visas under samrådstiden 24 november – 18 januari 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i Älvsjö medborgarkontor, Älvsjö stationsgata 21.

Du kan även skicka e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se med ärendets diarienummer 2017-05141 i ärenderaden eller skriva brev med diarienummer 2017-05141 till:

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om