Samråd om nya lägenheter vid Aspuddens t-bana

Vy från Erik Segersälls södra del, vid tunnelbanestationen, mot eken och det nya torget. Det allmänna trappstråket kopplar ny angöringsgata norr om kvarteren till torget. Illustration DinellJohansson.
Vy från Erik Segersälls södra del, vid tunnelbanestationen, mot eken och det nya torget. Det allmänna trappstråket kopplar ny angöringsgata norr om kvarteren till torget. Illustration DinellJohansson.
  • Öppettid

    1 dec–18 jan

Lämna dina synpunkter på förslaget om nya lägenheter vid Aspuddens t-bana. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 18 januari 2021.

Inspirationsbild som visar hur miljön kan upplevas från ett bord på torget. Illustration DinellJohansson
Inspirationsbild som visar hur miljön kan upplevas från ett bord på torget. Illustration DinellJohansson
Vy från trappstråkets övre del ner mot torget. Det allmänna trappstråket kantas av terrasser med privata uteplatser. Illustration DinellJohansson
Vy från trappstråkets övre del ner mot torget. Det allmänna trappstråket kantas av terrasser med privata uteplatser. Illustration DinellJohansson
Planförslaget sett snett ovanifrån mot norr. Illustration DinellJohansson och Belatchew Arkitekter.
Planförslaget sett snett ovanifrån mot norr. Illustration DinellJohansson och Belatchew Arkitekter.
Snedbild. Vy mot norr. Kv Sothönan är inringat.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att Aspudden kompletteras med cirka 270 bostäder och att Aspuddens centrumområde utvidgas. Utvidgningen sker genom nya lokaler för centrumändamål, ett centralt beläget trappstråk samt ett nytt torg intill tunnelbanan.

Planområde

Planområdet avgränsas i söder av Erik Segersälls väg och Schlytersvägen, i väster av trappstråket som förbinder Olof Skötkonungs väg med Erik Segersälls väg, i norr av bebyggelsen vid kvarteren Snöskatan och Skrattmåsen och i öster av fastigheten Sothönan 2.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten 

Planförslaget visas under tiden 1 december 2020 – 18 januari 2021 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan. Planförslaget visas även i foajén på Telefonvägen 30 vid Telefonplan, de tider lokalen har öppet.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet