dcsimg

Samråd om utbyggnad av förskola inom fastigheten Tornö 2

Vy från Brunskogsbacken. Visionsbild över hur förskolebyggnaden kan komma att se ut. Bild: Norconsult.
Vy från Brunskogsbacken. Visionsbild över hur förskolebyggnaden kan komma att se ut. Bild: Norconsult.
  • Öppettid

    1 dec–18 jan

Lämna dina synpunkter på förslaget om utbyggnad av förskola inom fastigheten Tornö 2. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 18 januari 2021.

Inbjudan samråd

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att befintlig förskola inom fastigheten Tornö 2 kan ersättas av en ny, större och mer ändamålsenlig förskolebyggnad, så att förskoleverksamheten kan utökas.

Planområdet

Planområdet omfattar fastigheten Tornö 2 och del av fastigheten Farsta 2:1. Planområdet är beläget i stadsdelen Farsta strand, strax söder om Farsta tunnelbanestation. Fastigheten Tornö 2 har en area om cirka 3 403 kvm.

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas mellan den 1 december 2020-18 januari 2021 i Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Förslaget visas även i Farsta bibliotek, Farstagången 8, de tider då lokalen har öppet.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet