dcsimg

Samråd om mobilitetshus och pumpstation vid Linta Gårdsväg

Visionsbild på byggnaden sedd från den planerade huvudgatan. Bild: Urban Design
Visionsbild på byggnaden sedd från den planerade huvudgatan. Bild: Urban Design
  • Öppettid

    8 dec–25 jan

Lämna dina synpunkter på förslaget om mobilitetshus och pumpstation vid Linta Gårdsväg. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 25 januari 2021.

Översiktskarta, planområdet markerat med orange linje
Översiktskarta, planområdet markerat med orange linje
Aktuellt planområde i förhållande till föreslagen bebyggelse i detaljplanen för Linta Gårdsväg, Riksby 1:13. Baserad på illustration från start-PM som godkändes i juni 2019
Aktuellt planområde i förhållande till föreslagen bebyggelse i detaljplanen för Linta Gårdsväg, Riksby 1:13. Baserad på illustration från start-PM som godkändes i juni 2019
Fasad mot norr (Urban Design)
Fasad mot norr (Urban Design)
Fasad mot Linta Gårdsväg (Urban Design)
Fasad mot Linta Gårdsväg (Urban Design)
Fasad mot söder (Urban Design)
Fasad mot söder (Urban Design)
Fasad mot sydväst (Urban Design)
Fasad mot sydväst (Urban Design)
Planritning över föreslaget entréplan (Urban Design)
Planritning över föreslaget entréplan (Urban Design)
Visionsbild av byggnaden sedd från Linta Gårdsväg med den föreslagna trappan upp till takterrassen (Urban Design)
Visionsbild av byggnaden sedd från Linta Gårdsväg med den föreslagna trappan upp till takterrassen (Urban Design)
Tvärsektion genom den föreslagna byggnaden. (Urban Design)
Tvärsektion genom den föreslagna byggnaden. (Urban Design)
Situationsplan över föreslagen bebyggelse (Urban Design)
Situationsplan över föreslagen bebyggelse (Urban Design)

Förslag till detaljplan

Detaljplanen möjliggör en gemensam byggnad för ett mobilitetshus och en pumpstation. Pumpstationen krävs för distribution av fjärrvärme i samband med utbyggnaden av Lövsta nya kraftvärmeverk. Mobilitetshuset ska möjliggöra för centrumändamål och parkering och försörja planerad bebyggelse i den planerade nya stadsdelen vid Linta Gårdsväg med parkeringsplatser och annan service.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 8 december 2020 till den 25 januari 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och på Brommaplans bibliotek, Klädesvägen 12, under deras öppettider.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via Bygg- och plantjänsten, se länk ovan.

Läs mer om projektet