dcsimg

Samråd om ny förskola vid Blackebergsstråket

Illustration på byggnaden.
Perspektiv, vy från nordväst vid Vinjegatans vändzon som har förlängts närmare fastigheten Dansken 1. Bild: HMXW arkitekter.
  • Öppettid

    15 dec–25 jan

Lämna dina synpunkter på förslaget om ny förskola vid Blackebergsstråket. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 25 januari 2021.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att befintlig skolpaviljong inom fastigheten Dansken 1 kan ersättas med en ny och något större förskolebyggnad. Fastigheten utökas för att åstadkomma en ändamålsenlig förskolemiljö. Planförslaget möjliggör att den idag utspridda förskoleverksamheten vid Blackebergsskolan kan samlas i en och samma förskolebyggnad om cirka sex avdelningar.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 15 december 2020 – 25 januari 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i Blackebergs bibliotek, Blackebergsplan 5.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet