dcsimg

Samråd om nytt kontorshus i Kristineberg

Illustration som visar kvarteret fullt utbyggt mot korsningen Lars Forssells Gata - Lenngrensgatan (Fojab).
Illustration som visar kvarteret fullt utbyggt mot korsningen Lars Forssells Gata - Lenngrensgatan (Fojab).
  • Öppettid

    15 dec–25 jan

Lämna dina synpunkter på förslaget om fastigheten Hornsberg 10. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 25 januari 2021.

Förslag till detaljplan

Planens syfte är att möjliggöra en utökning av pågående kontors- och centrumverksamhet inom fastigheten. Nya byggnadsvolymer föreslås som harmonierar med omgivande kvarter inom stadsutvecklingsområdet för nordvästra Kungsholmen. I aktuellt förslag ersätts all bebyggelse undantaget kontorshuset längs Nordenflychtsvägen. Ett tidigare bevarat fasadparti från sent 1800-tal integrerat i kontorshuset ges bevarandebestämmelse.

Planområde

Planområdet utgörs av fastigheten Hornsberg 10 på nordvästra Kungsholmen. Fastigheten har en areal om cirka 4580 kvm varav cirka 370 kvm utgörs av gatumark (parkering) längs Lenngrensgatan.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 15 december 2020 – 25 januari 2021 december 2018 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet