dcsimg

Samråd om uppförande av cermonibyggnad på Strandkyrkogården

Vy över föreslagen ceremonibyggnad
Vy över föreslagen ceremonibyggnad
  • Öppettid

    15 dec–9 feb

Lämna dina synpunkter på förslaget om uppförande av cermonibyggnad på Strandkyrkogården. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 9 februari 2021.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att en ceremonibyggnad möjliggörs på Strandkyrkogårdens begravningsplats. Förslaget gäller Strandkyrkogården med diarienummer 2020-01376.

Planområde

Planområdet är beläget inom begravningsplatsen Strandkyrkogården i Skrubba, i sydöstra Stockholm intill Tyresö  Området angränsar i väster till Drevviken och i öster till verksamhetsområdet kallat Skrubbatriangeln. Fastigheten Strandkyrkogården 1 har en areal om ca 25 hektar varav planområdet är omkring 10 500 kvm.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden den 15 december 2020-9 februari 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.