Samråd om nya bostäder längs Sigfridsvägen

Bilden visar husets fasad mot Sigfridsvägen.
Fasad mot Sigfridsvägen. Illustration: Dinell Johansson
  • Öppettid

    22 dec–16 feb

Lämna dina synpunkter på förslaget om nya bostäder längs Sigfridsvägen. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 16 februari 2021.

Fasadillustration. Fasad mot bostadsgård. Illustration: Dinell Johansson.
Fasadillustration. Fasad mot bostadsgård. Illustration: Dinell Johansson.
Fasad mot Sigfridsvägen. Illustration: Dinell Johansson.
Fasad mot Sigfridsvägen. Illustration: Dinell Johansson.
Bilden visar en illustration av gavelfasaden mot allmän platsmark.
Gavelfasad mot allmän platsmark. Illustration: Dinell Johansson
Bilden visar en illustration av gavelfasaden mot Schlytersvägen.
Gavelfasad mot Schlytersvägen. illustration: Dinell Johansson.
Fasad mot bostadsgård. Illustration: Dinell Johansson.
Fasad mot bostadsgård. Illustration: Dinell Johansson.
Fasadillustration. Fasad mot radhus. Illustration: Dinell Johansson.
Fasadillustration. Fasad mot radhus. Illustration: Dinell Johansson.
Gavelfasad mot Schlytersvägen. Illustration: Dinell Johansson.
Gavelfasad mot Schlytersvägen. Illustration: Dinell Johansson.
Fasadillustration. Gavelfasad mot allmän platsmark.Illustration: Dinell Johansson.
Fasadillustration. Gavelfasad mot allmän platsmark.Illustration: Dinell Johansson.
Ljusförhållanden och lokalklimat. Illustration: Dinell Johansson.
Ljusförhållanden och lokalklimat. Illustration: Dinell Johansson.
Vy från Vadstenalunden (sydväst). Illustration: Dinell Johansson.
Vy från Vadstenalunden (sydväst). Illustration: Dinell Johansson.
Vy från Sigfridsvägen (nordost). Illustration: Dinell Johansson.
Vy från Sigfridsvägen (nordost). Illustration: Dinell Johansson.
Vy från Schlytersvägen (sydöst). Illustration: Dinell Johansson.
Vy från Schlytersvägen (sydöst). Illustration: Dinell Johansson.
Situationsplan över föreslagen bebyggelse. Illustration: Dinell Johansson
Sektion B-B: den nya bebyggelsens relation till befintlig bebyggelse och topografi. - Illustration: Dinell Johansson
Sektion B-B: den nya bebyggelsens relation till befintlig bebyggelse och topografi. - Illustration: Dinell Johansson
Sektion C-C: den nya bebyggelsens relation till befintlig bebyggelse och topografi. Illustration: Dinell Johansson.
Sektion C-C: den nya bebyggelsens relation till befintlig bebyggelse och topografi. Illustration: Dinell Johansson.

Förslag till detaljplan

Planen syftar till att möjliggöra flerbostadshus på en plats där det idag ligger tre villor. Planen innebär att villorna rivs och ersätts med två lamellhus. Den nya bebyggelsen ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och tillsammans med intilliggande befintliga radhus bilda en arkitektoniskt särskiljbar bebyggelsegrupp, i enlighet med Aspuddens typiska stadsbildsmönster.

Lamellhusen utformas i fyra våningar plus inredd vind. Fem våningar plus inredd vind tillåts i suterräng mot bostadsgården för en av byggnadskropparna. Bebyggelsen innebär ett tillskott på cirka 70 bostäder.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 22 december 2020-16 februari 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet