dcsimg

Samråd om nya bostäder vid Fågelstavägen

Fasad mot norr och Fågelstavägen med indragen fjärdevåning för minskad skala mot gata. Entrédörrar till cykelrum och portuppgång i glas öppnar upp mot gatan. Närmast gatan den tillkommande lokalen som möjliggörs av detaljplanen (Halvorsen Coast)
Fasad mot norr och Fågelstavägen med indragen fjärdevåning för minskad skala mot gata. Entrédörrar till cykelrum och portuppgång i glas öppnar upp mot gatan. Närmast gatan den tillkommande lokalen som möjliggörs av detaljplanen (Halvorsen Coast)
  • Öppettid

    22 dec–15 feb

Lämna dina synpunkter på förslaget om bostäder vid Fågelstavägen. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 15 februari 2021.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att ett nytt bostadshus i fyra till fem våningar uppförs där idag en äldre garagelänga står. Bostadshuset inrymmer ca 37 lägenheter samt parkering för bil och cykel.

Planområde

Kvarteret Hålkälen ligger inom stadsdelen Bandhagen och av - gränsas av Fågelstavägen och Skärlingebacken. Kvarteret, tillika planområdet, utgörs av fastigheten Hålkälen 1 som omfattar cirka 6300 kvadratmeter. Hålkälen 1 ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till det fastighetsbolaget Bertil Strömberg Fastighets AB.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 22 december 2020 – 15 februari 2021 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan. 

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet