dcsimg

Granskning av 975 bostäder på Årstafältet

Vy från parken upp mot ett av bostadskvarteren i etappen. Illustration: Arkitema/Shanks studio
Vy från parken upp mot ett av bostadskvarteren i etappen. Illustration: Arkitema/Shanks studio
  • Öppettid

    2 sep–29 sep

På Årstafältets nordvästra del planeras för cirka 975 bostäder, förskola och kontor. Nu ska förslaget granskas, och då är det sista möjligheten att lämna synpunkter.

Sista chansen att tycka till

Nu går planförslaget om cirka 975 bostäder, kontor, stråk och förskola i Årstafältets nordvästra del ut på så kallad granskning. Det innebär en sista möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget har omarbetats sedan samrådet 2015 och innehåller nu bland annat fler bostäder med en större andel smålägenheter än tidigare.

Detaljplanen är en del av den andra etappen av projekt Årstafältet där det planeras för totalt över 6 000 nya bostäder.

Här kan du titta på förslaget

Du kan ta del av planerna från den 2-29 september på:

Tyck till

Du kan lämna synpunkter från den 2-29 september via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller:
Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

Ange ärendets diarienummer: 2016-21183

Den som inte framfört synpunkter senast den 29 september har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Ungefärligt detaljplaneområde markerat i lila
Ungefärligt detaljplaneområde markerat i lila.

Läs mer om planerna