Granskning av bostäder, idrottshall och grundskola på Årstafältet

I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
  • Öppettid

    2 sep–29 sep

På Årstafältets västra sida planeras för drygt 450 nya lägenheter, grundskola och en fullstor idrottshall. Nu ska förslaget granskas, och då är det sista möjligheten att lämna synpunkter.

Sista chansen att tycka till

Nu går planförslaget om drygt 450 hyresrätter, ny grundskola (F-9) och idrottshall på Årstafältets västra sida ut på så kallad granskning. Det innebär att det är sista möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen är den tredje etappen av projekt Årstafältet där det planeras för totalt över 6 000 nya bostäder. 

Här kan du titta på förslaget

Du kan ta del av planerna från den 2-29 september på: 

Tyck till

Du kan lämna synpunkter från den 2-29 september via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller:
Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

Ange ärendets diarienummer: 2014-15979

Den som inte framfört synpunkter senast 29 september har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Bilder

Bostadskvarter. Bild: Bergkrantz arkitekter & Vera arkitekter
Bostadskvarter. Bild: Bergkrantz arkitekter & Vera arkitekter
Bostadskvarter. Bild: Esencial arkitekter & Arkitema arkitekter
Bostadskvarter. Bild: Esencial arkitekter & Arkitema arkitekter
Bostadskvarter. Bild: BAU
Bostadskvarter. Bild: BAU
Skolan. Bild. Cedervall arkitekter.
Skolan. Bild: Cedervall arkitekter.
Ungefärligt detaljplaneområde markerat i lila.
Ungefärligt detaljplaneområde markerat i lila.

Läs mer om planerna