dcsimg

Granskning Vårbergsvägen

Visionsbild som visar Vårbergs sjukhem och bebyggelsen vid anläggningen och dess koppling till gröna parkstråk. Bild: Tovatt Architects & Planners
  • Öppettid

    16 sep–13 okt

Förslaget föreslås möjliggöra mellan 1200-1400 nya bostäder varav cirka 210 i Stockholmshus. Utöver bostäder möjliggör planen skolor, förskolor, boulehall, verksamhetslokaler för centrumändamål och kontor samt vård- och omsorgsboenden. Det är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.

Förslaget för Vårbergsvägen har bearbetats sedan samråd och ställs ut för granskning 16 september till 13 oktober. Det är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.

Här kan du titta på förslaget:

Dina synpunkter ska lämnas senast 13 oktober 2020, mer information finns i bygg- och plantjänsten.

Tyck till!

Du kan lämna synpunkter från den 16 september -13 oktober 2020 via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

eller via post till:

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

Ange ärendets diarienummer: 2016-15393

Den som inte framfört synpunkter senast 13 oktober 2020 har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Läs mer om om projektet: