dcsimg

Tyck till om nya bostäder, grundskola och park på Årstafältet

Nya parken med Göta landsväg i mitten av bilden. Bild: AJ Landskap
Nya parken med Göta landsväg i mitten av bilden. Bild: AJ Landskap
  • Öppettid

    2 september - 16 oktober

    Informationsmöte 15 september

1 650 nya bostäder, grundskola, ny park och en förskola med upp till 16 avdelningar. Nu kan du tycka till om planerna för den östra delen av Årstafältet.

Välkommen på samråd

Nu har du chansen att tycka till om planerna i den fjärde utbyggnadsetappen av projekt Årstafältet. Etappen är uppdelad i två detaljplaner och ligger i den östra delen av fältet. Ett viktigt mål för planerna är att skapa levande kvarter och attraktiva mötesplatser.

1 000 bostäder och ny park

Den ena planen, kallad etapp 4a, gäller cirka 1 000 nya bostäder, en ny park och en förskola med upp till sexton avdelningar. Bostäderna kommer att vara en blandning av hyres- och bostadsrätter, lägenheter och radhus, och flera av kvarteren är tänkta att byggas i trä. På taken skapas möjligheter för odling och i bottenvåningarna planeras för olika typer av verksamheter.

Genom området löper fornminnet Göta landsväg. Den kommer att göras mer synlig och får en skyddszon på respektive sida av vägen. Den nya parken skapas runt landsvägen.

680 hyresrätter och grundskola

Den andra planen, kallad etapp 4b, gäller cirka 680 nya hyresrätter utmed Huddingevägen och den nya huvudgatan genom fältet. Många av lägenheterna blir smålägenheter.

Området kommer också att få en grundskola i årskurs F-9 med särskoleklass och en mindre idrottshall. Bostadskvarteren bidrar till att skydda skolgården från buller.

Titta på planerna

Just nu hålls inga fysiska samrådsmöten på grund av rådande situation med Covid-19. Under samrådstiden 2 september-16 oktober kan du ta del av planerna i sin helhet på Fyrkanten i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4, Östberga kulturhus på Östbergatorget 14 och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning på Slakthusplan 8a.

All information om planerna finns även i bygg- och plantjänsten:
Pågående planarbete för etapp 4a, 1 000 bostäder.
Pågående planarbete för etapp 4b, 650 bostäder.

Så här lämnar du synpunkter

Du är välkommen att lämna synpunkter på förslagen senast den 16 oktober. Skicka till e-postadress: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

För synpunkter på Etapp 4a, detaljplanen som gäller 1000 bostäder och ny park: Ange diarienummer 2017-06550.

För synpunkter på Etapp 4b, detaljplanen som gäller 650 bostäder och ny grundskola: Ange diarienummer 2017-19529.

Informationsmöte på Facebook

Vad: Välkommen till ett digitalt informationsmöte på Facebook. På mötet kommer vi att presentera planerna och du får chansen att ställa frågor till oss som jobbar med projektet. Du kan skicka in dina frågor redan nu till jacob.hellgren@stockholm.se
Var: www.facebook.com/stadsutvecklingstockholm
När: Tisdagen den 15 september klockan 18-19.

 

Bilder

Cykelpendlarstråk och nya förskolan. Bild: Arkitema och Tengbom.
Cykelpendlarstråk och nya förskolan. Bild: Arkitema och Tengbom.
Nya grundskolan vid huvudgatan genom fältet. Bild: Max Arkitekter
Nya grundskolan vid huvudgatan genom fältet. Bild: Max Arkitekter
Planerade lägenheter i trähus. Bild: White Arkitekter
Planerade lägenheter i trähus. Bild: White Arkitekter
Nya lägenheter vid huvudgatan genom fältet. Bild: Semrén Månsson Arkitekter
Nya lägenheter vid huvudgatan genom fältet. Bild: Semrén Månsson Arkitekter
Detaljplaneområde för 1 000 bostäder och förskola markerat i lila.
Detaljplaneområde för 1 000 bostäder och förskola markerat i lila.
Detaljplaneområde för 650 bostäder och grundskola markerat i lila.
Etappindelning för hela projekt Årstafältet. P står för park.
Etappindelning för hela projekt Årstafältet. P står för park.

Läs mer om planerna