dcsimg

Samråd för Tunnelbanekvarteret 2D i Slakthusområdet

  • Öppettid

    17 november 2020 - 11 januari, 2021

Lämna dina synpunkter på förslaget för Tunnelbanekvarteret 2D om ny byggnad inom fastigheten Sandhagen 2, vid Norra entrétorget, Rökerigatan och Arenavägen i Slakthusområdet. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 11 januari 2021.

Förslag till detaljplan

Planförslaget omfattar en byggnad i 3-7 våningar med hotell i de lägre våningarna och kontor högre upp. Dessutom möjliggörs för publika lokaler i bottenvåningen, ovanpå den planerade tunnelbanan, det vill säga i uppgången vid Slakthusområdets nordöstra del.

Planområde

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Slakthusområdet med Palmfeltsvägen i norr, Arenavägen i öster och Rökerigatan i väster, samt under Arenavägen. Planområdet är cirka 7 000 kvm och ägs av Stockholms stad.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden, 17 november 2020 till och med 11 januari 2021, i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 samt i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltnings lokaler, Slakthusplan 8A, under ordinarie öppettider.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten

Etapp 2 i Slakthusområdet