Samråd om ny bebyggelse vid Bromma Kyrkväg

Illustration över husen
Flygvy över planområdet från sydväst (Ateljé Nord).
  • Öppettid

    26 jan–8 mar

Lämna dina synpunkter på förslaget om ny bebyggelse vid Bromma Kyrkväg. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 8 mars 2021.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att tre villor kan ersättas med radhuslängor samt ett mindre flerfamiljshus vid Bromma Kyrkväg och Lillskogsgränd. Totalt föreslås cirka 25 bostäder. Planen skapar även ett nytt allmänt parkstråk mellan Bromma Kyrkväg och skogen i öster.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 26 januari – 8 mars i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet