Planförslaget för kvarteret Odde 1 i nordvästra Kista är på granskning

Vy från Hanstavägen söderut. Bebyggelsen varierar mellan 8 till 10 våningar och gestaltas med hög bottenvåning. Bild: Reflex Arkitekter.
Vy från Hanstavägen söderut. Bebyggelsen varierar mellan 8 till 10 våningar och gestaltas med hög bottenvåning. Bild: Reflex Arkitekter.
  • Öppettid

    27 jan–23 feb

Mellan Hanstavägen och Lagtingsgatan i nordvästra Kista planeras fastigheten Odde 1 med flera, göras om till ett nytt kvarter. Planförslaget ligger nu på granskning och du kan ta del av hur tidigare synpunkter arbetats in i förslaget samt lämna synpunkter till 23 februari 2021.

I detaljplanen föreslås cirka 1500 bostäder, förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, mindre butiker, stråk och parker.
IBM:s kontorsanläggningen med dess stora kulturhistoriska värde bevaras och får ny användning, då IBM flyttar till nya lokaler.
Planförslaget är på granskning under perioden 27 januari till 23 februari 2021. I stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst kan du ta del av hur tidigare synpunkter arbetats in i planförslaget samt lämna eventuella synpunkter fram till granskningstidens slut.
Bygg- och plantjänsten