Samråd om grundskola i Steningeparken

Skolans möte med Bolidenplan. Bild: Arkitema
Skolans möte med Bolidenplan. Bild: Arkitema
  • Öppettid

    23 feb–6 apr

Nu kan du lämna dina synpunkter kring planerna på en ny grundskola och idrottshall i Steningeparken. Samråd pågår från den 23 februari till den 6 april.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att en ny grundskola, idrottshall och nätstation kan byggas i Steningeparken vid Bolidenplan. Förslaget innehåller även ett nytt promenadstråk och utvecklade entréer till parken. 

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 23 februari – 6 april 2021 i:
Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8a.

Handlingar i ärendet kan du även läsa på bygg- och plantjänstens webbplats: 
Bygg- och plantjänsten - Steningeparken

Lämna synpunkter

Via bygg och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget. För att synpunkterna ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna krävs att de lämnas skriftligt. Sista dag att lämna synpunkter är den 6 april 2021.
Bygg- och plantjänsten - Steningeparken

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tills vidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor:
Stefan Larsson, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret: 
08-508 275 13
stefan.e.larsson@stockholm.se

Bildgalleri

Idrottshallens möte med Johanneshovsvägen. Bild Arkitema
Idrottshallens möte med Johanneshovsvägen. Bild Arkitema
Skolans möte med Skagersvägen. Bild: Arkitema
Skolans möte med Skagersvägen. Bild: Arkitema
Föreslagen parkentré vid Skagersvägen. Bild: Tengbom
Föreslagen parkentré vid Skagersvägen. Bild: Tengbom
Föreslagen parkentré vid Johanneshovsvägen. Bild: Tengbom
Föreslagen parkentré vid Johanneshovsvägen. Bild: Tengbom

Läs mer om planerna