Samråd om lägenheter vid Mastparken i Gröndal

Bilden föreställer bostadshuset i kvällsperspektiv.
Kvällsperspektiv från sydväst. Bergkrantz Arkitektur
  • Öppettid

    9 mar–27 apr

Lämna dina synpunkter på förslaget om lägenheter vid Mastparken i Gröndal. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 27 april 2021.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att ett nytt flerbostadshus med cirka 50 nya bostäder möjliggöra vid Gröndalsvägen. Fastigheten är till större delen plan mot gata i söder och ansluter till en skog-beväxt kulle i norr. På fastigheten finns idag ett flerbostadshus i nio våningar.

Förslag till detaljplan innehåller en byggnad i nio våningar, lika hög som befintlig byggnad inom fastigheten.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 9 mars – 27 april 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet