Samråd om utbyggnaden av Tvärbanan Kistagrenen, sträckan vid Ärvinge i Kista

Bilden visar tvärbanans nya station vid Ärvinge med hållplatsen och kontorshus i bakgrunden.
Visionsbild över hållplats Ärvinge, Kista front syns i bakgrunden (Illustration: Treeline).
  • Öppettid

    16 mar–26 apr

Stockholms stad planerar tillsammans med Trafikförvaltningen/Region Stockholm utbyggnaden av ett nytt dubbelspår, tre teknikbyggnader, en breddning av Hanstavägen och en ny gestaltning för Jan Stenbecks torg i stadsdelen Kista. Fram till 26 april 2021 är det samråd och det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Detaljplanen är den sista detaljplanen som tas fram inom Stockholms stad och möjliggör en utbyggnad av Tvärbanans Kistagren mellan Norra Ulvsunda i söder och Helenelund i norr.

Nu går förslaget ut på samråd och under perioden 16 mars till 26 april 2021 har du möjlighet att tycka till om planförslaget.

Förslaget visas Fyrkanten i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 under samrådstiden 16 mars till 26 april 2021.

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden.

Lämna synpunkter på förslaget

Du kan även ta del av handlingarna i stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst, där du även är välkommen att lämna synpunkter till samrådets slut den 26 april 2021. 

Bygg- och plantjänsten

Frågor om förslaget

Du kan ställa frågor under samrådstiden till Martin Bretz, på stadsbyggnadskontoret, som är ansvarig stadsplanerare för projektet.

Läs mer om projektet