Samråd om utvidgning av hotell och utställningsverksamhet Djurgården

Bilden visar ett montage av en ljusportal
Rendering som visar ljusportalen sedd från Djurgårdsvägen/Allmänna gränd. Källa: Lundgaard & Tranberg arkitekter
  • Öppettid

    23 mar–10 maj

Nu kan du lämna dina synpunkter kring planerna om utvidgning av hotell och utställningsverksamhet Djurgården. Samråd pågår från den 23 mars till den 10 maj.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Planförslaget syftar till att utreda möjligheterna att utveckla Hasselbacken 1 med nya byggnader, möjliggöra för en väderskyddad förbindelse mellan Konsthallen 15 och Konsthallen 2 samt ge planstöd för vinterträdgård och förråd på Konsthallen 2 som har tillfälliga bygglov. Planförslaget syftar även till att införa varsamhetsbestämmelser inom Hasselbacken 1 och Konsthallen 15.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 23 mars 2021 – 10 maj 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4, under husets ordinarie öppettider.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten

Läs mer om projektet