Samråd för bostäder vid Johan Skyttes väg, Landsknekten

Visionsbild över den nya byggnaden.
Visionsbild. Bebyggelsen sedd från hörnet Johan Skyttes Väg och Segervägen. Bild: Reflex Arkitekter
  • Öppettid

    20 apr–31 maj

Lämna dina synpunkter på förslaget om bostäder vid Johan Skyttes väg, Landsknekten. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 31 maj 2021.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär ny bebyggelse för cirka 30 bostäder och centrumändamål som genom placering, gestaltning och innehåll bidrar till att utveckla Johan Skyttes Väg som stadsrum och sammankopplande stråk mellan Älvsjö centrum, Älvsjö villastad och Långbro.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 20 april – 31 maj 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i Älvsjö medborgarkontor på Älvsjö Stationsgata 21.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet