Samråd för Gymnasiekvarteret 2C i Slakthusområdet

Visionsbild flygvy över Slakthusområdet etapp 2C Gymnasiekvarteret, med skolbyggnaden och parken Fållan i förgrunden. Illustration Cedervall arkitekter.
Visionsbild flygvy över Slakthusområdet etapp 2C Gymnasiekvarteret, med skolbyggnaden och parken Fållan i förgrunden. Illustration Cedervall arkitekter.
  • Öppettid

    Samrådsperiod 27 april-8 juni

    Livechatt med projektgruppen onsdag 19 maj klockan 17-18

Lämna dina synpunkter på förslaget om ny gymnasieskola och kringliggande vägar i Slakthusområdet. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 8 juni 2021.

Förslag till detaljplan

Samrådsförslaget omfattar en ny gymnasieskola för cirka 800 elever. Gymnasieskolan ligger i anslutning till parken Fållan, och kommer utgöra ett positivt inslag förparken och närområdet, med sin öppna fasad och en av huvudentréerna vänd åt parken. Den nya skolbyggnaden föreslås bli fem våningar hög. Det är den första gymnasieskolan som byggs i Stockholm sedan 1984.

Norr om skolan anläggs en ny gata, kallad Bolidenvägens förlängning, med dubbelriktat cykelkörfält och gångbanor som ansluter till nya Boskapsvägen i höjd med skolan och till Palmfeltsvägen i norr.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Planförslaget visas under samrådstiden 27 april - 8 juni 2021 i Fyrkanten på Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 och i foajén på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8A.

Livechatt istället för samrådsmöte

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Istället hålls en digital livechatt där du kan ställa frågor till projektgruppen. Onsdag 19 maj klockan 17-18.

Evenemanget hittar du på Facebook.

Facebook, stadsutveckling i Stockholm

Läs mer om projektet