Samråd om bekräftelse av befintlig förskoleverksamhet

  • Öppettid

    27 apr–11 jun

Lämna dina synpunkter på förslaget om bekräftelse av befintlig förskoleverksamhet för fastigheten Lejongapet 15. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 11 juni 2021.

Förslag till detaljplan

Planförslaget syftar till att ge planstöd för pågående förskole- och kontorsverksamhet samt planstridig ursprunglig byggnad, tillbyggnad och carport. Planförslaget möjliggör för fler funktioner inom befintlig byggnad genom att ge planstöd till samtliga pågående verksamheter. Planförslaget avser tillägg av användningar såsom förskola och kontor utöver dagens bostad som medges i gällande plan. Syftet är även att säkerställa tillgång till god inne - och utemiljö för förskolebarnen.

Planområde

Planområdet omfattar cirka 767 kvadratmeter och utgörs av fastigheten Lejongapet 15 vilken är belägen vid Svandammsvägen 34 i korsningen Svandammsvägen och Tegelbruksvägen i Midsommarkransen. Fastigheten ägs av 34 Förvaltning AB.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 27 april – 11 juni 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Diarienummer 2020-10973.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret