Samråd, Fastighet i Kista föreslås bli skola, bostäder och lokaler för handel och service

  • Öppettid

    25 maj–6 jul

Kvarteret Reykjavik 1 mellan Kista Gårdsparken och Borgarfjordsgatan föreslås få annat innehåll och byggas ut till att innehålla skola, bostäder och lokaler för service och handel. Under perioden 25 maj till 6 juli 2021 är det samråd och det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Förslag till detaljplan

I förslaget föreslås den befintliga byggnaden få ändrat innehåll och byggas om till skola och cirka 130 bostäder. En ny byggnad med cirka 35 bostäder, vårdboende och lokaler för centrum och handel i bottenvåningen planeras mot Borgarfjordsgatan.

Detaljplanen är flexibel

För att möta framtidens behov är planen flexibel. Det innebär att föreslagen detaljplan medger att byggnadens innehåll kan ändras till att innehålla gymnasieskola, kontor, verksamheter samt lokaler för service och handel i bottenvåningen i den befintliga byggnaden och kontor samt lägenhetshotell i den nya byggnaden mot Borgarfjordsgatan.

Ta del av planförslaget och lämna synpunkter

I stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänsten finns det möjlighet att ta del av alla handlingar. Det är också i Bygg- och plantjänsten du framför dina synpunkter på förslaget. Detaljplanen har diarienummer: 2019-03406.

Bygg- och plantjänsten, e-tjänst Stockholms stad

Planförslaget visas under tiden 25 maj - 6 juli, 2021 på följande platser under respektive kontors öppettider.

  • Kista bibliotek i Kista galleria.
  • Kista Nod, Borgarfjordsgatan 12.
  • Medborgarkontoret i Husby, Edvard Griegsgången 9.
  • Tekniska nämndhuset, lokal: Fyrkanten, Fleminggtan 4. 

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via Bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet