Samråd om bostäder vid Enskede Värdshus

  • Öppettid

    25 maj-6 juli

Lämna dina synpunkter på förslaget om bostäder vid Enskede Värdshus, Rättikan 1 och Enskede gård 1:1. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 6 juli 2021

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär ny bebyggelse för cirka 70 bostäder. Mot Sockenvägen förslås centrumverksamhet i bottenvåning. Parkeringsplatser avses anordnas i garage under byggnadsdel som vetter mot Bägersta byväg.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 25 maj – 6 juli 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i foajén på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning på Slakthusplan 8a, Johanneshov.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet