Samråd om utbyggnad av Nybohovsskolan

Fotomontage över skolgården med ny skolbyggnad till höger i bild. Bild: Arkitema Architects
  • Öppettid

    25 maj–5 jul

Lämna dina synpunkter på förslaget om utbyggnad av Nybohovsskolan, ny idrottshall och större förskola. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 5 juli 2021.

Förslag till detaljplan

Detaljplaneförslaget innebär en utbyggnad av Nybohovsskolan med en ny skolbyggnad samt en ny större idrottshall. Befintlig förskola planeras också att ersättas med en större förskola med 8 avdelningar.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 25 maj – 5 juli 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i fönstret i Aspuddens bibliotek, Hägerstensvägen 133.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet