Samråd, Aspholmen i Vårberg

Hus A, vy från Vårbergsvägen, ramp till garage och befintligt hus i höger. ETTELVA Arkitekter
  • Öppettid

    Samrådsperiod 1 juni - 31 augusti

Förslag till detaljplan för Aspholmen 1 i Vårberg. 155 nya bostäder vid Vårholmsbackarna och Vårbergsvägen samt bekräftelse av konsthall (Kummelholmen).

Förslag till detaljplan

Förslaget omfattar bostäder i ett kvarter med tre nya hus, var av två ersätter befintliga radhus. Projektet är en del av Fokus Skärholmen.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 1 juni – 31 augusti 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. 

Se förslaget i 3D

På en webbplats hittar du en 3D-modell av förslaget samt kontaktuppgifter. 
Titta på förslaget i 3D, extern webbplats

 

Lämna synpunkter

Under samrådstiden har remissinstanser, sakägare, allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget. Du lämnar dina synpunkter skriftligt via Bygg- och plantjänsten eller
via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se 
alternativt brev: Stockholms Stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314,104 20 Stockholm
Ange diarienummer 2015-12934 

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor samt anmäla intresse för ett digitalt möte. Vid behov presenterar vi förslaget och svarar på frågor via Skype.  

Läs mer om Aspholmen