Samråd, nya bostäder vid Gustav III:s väg

Fotomontage med föreslagna lameller  bakom befintlig lamell.
Fotomontage från väst, längs Gustav III:s väg. Föreslagna lameller till vänster i bild, bakom befintlig lamell. Bild: Arkitekt: SR-K
  • Öppettid

    1 jun–9 aug

Nu kan du lämna dina synpunkter kring förslaget om nya bostäder inom fastigheten Penninglandet 2. Syftet är att uppföra ytterligare flerbostadshus. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 9 augusti 2021.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att möjliggöra uppförande av ytterligare flerbostadshus i två huskroppar norr om Gustav III:s väg inom en yta som idag används till stora delar för markparkering precis norr om skolbyggnaden för Olovslundsskolan. Dessutom reglerar detaljplanen parkering för befintliga bostäder inom Penninglandet 2 samt lokalisering av en elnätsstation.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 1 juni – 9 augusti 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet