Samråd om utvecklingen av Nytorps gärde

  • Öppettid

    1 jun–14 sep

Lämna dina synpunkter på förslaget om 650 bostäder, två förskolor, idrottshall, lokaler för verksamheter och livsmedelsbutik. Förslaget innebär även utveckling av parken och nya ytor för skyfallshantering. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 13 september 2021.

Förslag till detaljplan

Nytorps gärde föreslås utvecklas som mötesplats med fler aktiviteter, cirka 650 bostäder, två förskolor, idrottshall, lokaler för verksamheter och livsmedelsbutik. Förslaget innebär även utveckling av parken och nya ytor för skyfallshantering.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 1 juni – 13 september i 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Björkhagsplan 6.

En fysisk modell med planförslaget kommer att stå hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning under veckorna 24-37, övrig tid står den fysiska modellen i Tekniska nämndhuset.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot kontakta ansvarig stadsplanerare under veckorna 22-26 samt 33-37 för att ställa frågor.

Läs mer om Nytorps gärde

Läs mer om programmet Hammarbyhöjden och Björkhagen