Samråd, vattenreservoar, Norra Djurgården

Kortsidan av en byggnad i betong. Byggnaden sticker upp mitt i en skog. I utkanten av skogen skymtas stadsbebyggelse.
Drönarbild mot sydväst. Den nya vattenreservoaren på Kattrumpsbackens topp i Lill-Jansskogen. Foto: Wingårdhs
  • Öppettid

    Samrådsperiod 1 juni–7 september

Förslag till detaljplan för en del av fastigheten Norra Djurgården 1:1, Uggleviksreservoaren i stadsdelen Norra Djurgården. Förslaget innebär byggandet av en ny vattenreservoar vid Uggleviken. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en ny vattenreservoar vid Uggleviken. Detta för att säkra Stockholms framtida dricksvattenförsörjning.

Byggnaden blir ett nytt landmärke i stadssiluetten. Detta ställer krav på att den nya vattenreservoaren utformas med en medveten och omsorgsfull arkitektonisk gestaltning. Syftet är att den nya vattenreservoaren ska anpassas till platsens mycket höga kulturvärden och naturvärden.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden datum 1 juni– 7 september i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet