Samråd, Nya bostäder längs Ångermannagatan nära Vällingby centrum

Perspektiv sett från Ångermannagatan mot väster, som visar möjlig utformning av den nya bebyggelsen. Lindberg Stenberg arkitekter.
Perspektiv sett från Ångermannagatan mot väster, som visar möjlig utformning av den nya bebyggelsen. Lindberg Stenberg arkitekter.
  • Öppettid

    15 jun–1 sep

Nu finns det möjlighet att tycka till om cirka 115 bostäder som föreslås byggas vid korsningen Ångermannagatan, nära Vällingby centrum. Under perioden 15 juni – 1 september 2021 är det samråd och det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Förslag till detaljplan

I planförslaget finns det möjlighet till ny bostadsbebyggelse intill korsningen av Ångermannagatan. Bebyggelsen är fyra till fem våningar mot gatan och innehåller cirka 115 bostäder uppdelat på två kvarter. I det ena kvarteret föreslås även lokaler för handel och service. Området ligger inom fastigheten Firman 1 och del av Grimsta 1:2 i stadsdelen Råcksta i Stockholm. Detaljplanen diarienummer är 2019-15762.

Ta del av planförslaget

I stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst finns det möjlighet att ta del av alla handlingar. Det är också i Bygg- och plantjänsten du framför dina synpunkter på förslaget. Detaljplanen har diarienummer: 2019-15762

Bygg- och plantjänsten, e-tjänst på stadsbyggnadskontorets webbplats.

Planförslaget visas under tiden 15 juni – 1 september, 2021 på följande platser under respektive kontors öppettider:

  • Vällingby bibliotek, Vittangigatan 24 i Vällingby centrum
  • Tekniska nämndhuset, lokal: Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot kontakta ansvarig stadsplanerare christopher.berk@stockholm.se för att ställa frågor.  

Samrådssynpunkter på förslaget lämnas via Bygg- och plantjänsten, se länk ovan.

Läs mer om projektet