Samråd, bostäder vid Blommensbergsvägen i Aspudden

Bebyggelsen består av lammeller, någogon förskjutna mot varandra längs vägen. Långsidan med balkonger är vänd mot gatan.
Perspektivbild redovisande föreslagen utformning av ny bebyggelse längs Blommensbergsvägen. I bilden redovisas endast föreslagna volymer, ej material och färgsättning. Bild: DinellJohansson
  • Öppettid

    15 juni-16 augusti

Lämna dina synpunkter på förslaget om cirka 215 bostäder, lokaler för verksamheter och ny gång- och cykelbana. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 16 augusti 2021.

Förslag till detaljplan

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på en ny detaljplan för Blommensbergsvägen. Planförslaget innehåller cirka 215 bostäder med lokaler i bottenplan längs med Blommensbergsvägen, Erik Segersälls väg och Hövdingagatan i Aspudden. Bostäderna fördelas mellan två byggaktörer och förslaget innehåller hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter.

I förslaget ingår att Blommensbergsvägen får bredare gång- och cykelbanor för att skapa goda möjligheter för cykelpendling. Dessutom planeras en mindre parkyta vid hörnet av Erik Segersälls väg och Blommensbergsvägen.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 15 juni-16 augusti 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

En översikt på förslaget visas även på Aspuddens bibliotek, Hägerstensvägen 133.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Under vecka 27-30 kan det ta längre tid innan din fråga besvaras.

Läs mer om projektet