Samråd, planstöd till undervisningslokaler i Marieberg

Flygbild med planområdet markerat.
  • Öppettid

    Samrådsperiod 7 september–18 oktober 2021

Förslag till detaljplan för Hemmet 18 och 20. Planförslaget möjliggör för permanent utbildnings- och förskoleverksamhet. Verksamheterna har idag har tillfälligt bygglov. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Planförslaget möjliggör för permanent utbildnings- och förskoleverksamhet. Dessa verksamheter har under en längre tid funnits inom fastigheterna fast med tillfälligt bygglov. Planförslaget ger utbildningsverksamheten möjlighet att utvecklas samt ger förskolan möjlighet att fortsatt bedriva sin verksamhet. 

Fastigheterna Hemmet 18 och Hemmet 20 ligger inom nordöstra delen av stadsdelen Marieberg på Kungsholmen, mellan Drottningholmsvägen och Sysslomansgatan.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 7 september–18 oktober 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.