Tyck till om ny park vid Alpvägen i Mariehäll!

  • Öppettid

    7 oktober - 9 november

Mariehäll i Bromma förändras till promenadstadsdel med fler bostäder, verksamheter och service. Stockholm stad planerar att bygga en grön park på den triangelformade ytan med grus vid Alpvägen. Till den 9 november 2021 finns det möjlighet att tycka till om hur parken ska användas samt samt vilket innehåll parken ska ha.

En grön park

Vi tänker oss en park med tema ekologi. Parkens material och innehåll gör saker som vi människor har nytta och mår bra av. Det kan vara träd, vegetation och blommande växter som förbättrar vår livsmiljö, till exempel genom rening av luften vi andas, bullerdämpning och pollinering.

Vi vill veta vad du tycker

• Hur skulle du vilja använda parken?
• Vad skulle du önska i den nya parken under temat ekologi?

Dina tankar och synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete.

Sista dagen att svara på enkäten var den 9 november 2021.